Finansavisen
 

Finansavisen

November 2013

Det norske Oljefondet er allerede verdens største investeringsfond, med verdier for over 780 milliarder dollar. Disse verdiene er forventet å vokse til mer enn 1 billion dollar de neste fem årene. Dette gir ikke Norge bare muligheten til å sikre sin egen økonomiske fremtid, men også til å sikre fremtiden til utviklingsland i Afrika. Investeringer i Afrika åpner opp for å løfte millioner av mennesker ut av fattigdom – mennesker som i dag mangler tilgang på utdannelse og arbeid.

Det vil kunne frigjøre et voldsomt potensial for afrikansk innovasjon. Altfor mange land i Afrika er i dag avhengig av naturressursutvinning. Dette svekker kontinentets ressursformue uten å gi en mulighet i retur til å bygge opp bærekraftig industri og infrastruktur – ryggraden i utviklede økonomier.

Finansavisen

Back to news